โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์

โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์

บทนำเกี่ยวกับโคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์

โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์ เป็นหนึ่งในสายพันธุ์โคเนื้อที่มีชื่อเสียงของไทย ได้รับการพัฒนาขึ้นจากโคพันธุ์พื้นเมืองของไทยและโคพันธุ์ต่างประเทศ โดยมีลักษณะเด่นคือ โตเร็ว มีเนื้อแน่น ไขมันแทรกน้อย และทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้น จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงเพื่อการค้าเนื้อ

ประวัติความเป็นมา โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์

โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2529 โดยนำเอาโคพันธุ์พื้นเมืองของไทย เช่น โคบราห์มัน โคพื้นเมืองภาคใต้ โคพื้นเมืองภาคเหนือ มาผสมกับโคพันธุ์ต่างประเทศ เช่น โคชาโรเล่ส์ โคแองกัส และโคซิเมนทาล เพื่อสร้างสายพันธุ์โคเนื้อที่มีเนื้อคุณภาพดีและทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้น

การผสมพันธุ์โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์ เริ่มต้นจากการคัดเลือกโคพันธุ์พื้นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตดี ลักษณะเนื้อดี และทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้น จากนั้นจึงนำโคพันธุ์พื้นเมืองไปผสมกับโคพันธุ์ต่างประเทศที่มีศักยภาพด้านเนื้อ เช่น โคชาโรเล่ส์ โคแองกัส และโคซิเมนทาล โดยการผสมพันธุ์แบบคัดเลือก (Selective breeding)

การผสมพันธุ์แบบคัดเลือก เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างโคที่มีลักษณะเด่นที่ต้องการ เพื่อให้ได้ลูกโคที่มีลักษณะเด่นนั้นๆ มากกว่าลูกโคปกติ การผสมพันธุ์โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์ ใช้เวลาประมาณ 10 ปี จึงสามารถพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อที่มีเนื้อคุณภาพดีและทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้สำเร็จ

ลักษณะประจำพันธุ์

โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์มีรูปร่างลักษณะใหญ่โต ลำตัวยาว ขายาว ขนสีดำสนิท หัวเล็ก จมูกสีดำ ตาสีดำ ลำตัวมีกล้ามเนื้อแน่น วัวตัวผู้มีเขายาวโค้งงอไปด้านหลัง วัวตัวเมียมีเขาสั้นหรือไม่มีเขา

โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์มีอัตราการเจริญเติบโตสูง โตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 2 ปี น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 500-600 กิโลกรัม เนื้อมีไขมันแทรกน้อย รสชาติดี และทนทานต่อโรค

บทบาทสำคัญ

โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมโคเนื้อของไทย เป็นแหล่งผลิตเนื้อโคคุณภาพดีและปริมาณมาก ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์ ยังนิยมเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมอีกด้วย

ปัจจุบันโคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์ได้รับการเลี้ยงแพร่หลายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์เป็นหนึ่งในสายพันธุ์โคเนื้อที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย

อนาคตของโคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์

โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นสายพันธุ์โคเนื้อที่มีเนื้อคุณภาพดี ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้น และราคาไม่แพง เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงโคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์เพื่อการค้าเนื้อและเพื่อใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะมีการผสมพันธุ์โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์กับโคพันธุ์ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การผสมพันธุ์กับโคชาโรเล่ส์ เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อ การผสมพันธุ์กับโคแองกัส เพื่อเพิ่มปริมาณไขมันแทรก และการผสมพันธุ์กับโคซิเมนทาล เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต

การผสมพันธุ์โคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์กับโคพันธุ์ต่างประเทศ จะช่วยพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อของไทยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันกับโคเนื้อจากต่างประเทศได้ในอนาคต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://wuaphandi.com/